Coaching technieken - hulpmiddelen

CREATIEF COACHEN

Het verbale vermogen van kinderen is soms nog onvoldoende ontwikkeld om hun emoties onder woorden te brengen. Daardoor kunnen negatieve emoties gaan vastzitten en komen ze naar buiten als snel boos worden, onrust, slecht slapen, te druk zijn…
Creatief coachen is communiceren via creativiteit….

VISUALISEREN

Een techniek om helder te krijgen wat anders kan in de huidige situatie. De oplossingen komen van het kind zelf. Dagdromen, fantaseren, bedenken hoe het zou kunnen zijn, creatief spelen met bedenksels, allemaal mogelijkheden om de toekomst te verkennen op een speelse en leuke manier. Hierdoor zijn ze in staat om hun probleem vanuit een ander perspectief te bekijken en om hun probleemoplossende kwaliteiten te herkennen en in te zetten.

ONTSPANNING EN RELAXATIE

Kinderen hebben vaak een overvolle agenda en de huidige maatschappij stelt hoge eisen van onze kinderen. Ontspannings- en relaxatiemomentjes zorgen voor meer rust en welbevinden in het drukke bestaan. Hiervoor maak ik gebruik van het boek “Het dansende dierenbos”. Hierin komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst, geluisterd, er kan worden bewogen of gewoon heerlijk geluierd op de klanken van de muziek.

MINDMAPPING

Dit is een interactieve, visuele gespreksmethode. De tekening die we samen maken biedt een kernachtig, logisch en visueel overzicht voor het kind. De kern van het probleem is in 1 oogopslag zichtbaar, net als de voor- en nadelen van het huidige en het nieuwe gedrag. Dit geeft duidelijkheid waardoor het kind zelf tot inzichten en passende oplossingen kan komen.

OUDERBEGELEIDING

Ouders spelen een belangrijke rol bij het oplossen van het probleem van het kind. De oplossing van het probleem kan enkel en alleen worden gevonden als het hele gezin hiertoe in staat is. Een kind kan en mag niet alleen verantwoordelijk worden gehouden voor de oplossing. Carl Gustav Jung zegt het als volgt: “Willen we iets in het kind veranderen, dan moeten we eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.”

VERWERKING VAN ROUW EN VERLIES

Kinderen die te maken krijgen met verlies van mensen en dieren. Soms is het nodig om hier even bij stil te staan en dit op een rustige manier te verwerken.

VERWERKING VAN SCHEIDING OUDERS

Kinderen worden vaak belast met allerlei problemen i.v.m. scheiding. Hier doen we oefeningen die ervoor zorgen dat het kind weer in balans komt.

BEELDDENKERS ONTDEKKEN EN OP WEG HELPEN - Huiswerkbegeleiding

Als kinderen het moeilijk hebben met ons talig onderwijs, hebben ze vaak baat bij veel visuele ondersteuning. We gaan bekijken of je kind een beelddenker is en we gaan leerstrategieën aanreiken die bij huiswerk en in de klas kunnen worden gebruikt.